La neopopote de

De bioprotagonisten

Al meer dan 25 jaar slagen onze werknemers, chefs, landbouwers en partners erin de tevredenheid van onze klanten te winnen. Wij danken dit succes aan onze gezamenlijke solidaire inzet en onze visie op bio.
 

HET DANIVAL TEAM

Amandine, Grégory, Laura, Agnès, Florian, Olivier, … en nog veel anderen


 

ONDER DE DANIVAL-KOKSMUTS
Jérôme, de man onder de biokoksmuts
"Ik doe niets liever dan te kokkerellen en recepten uit te denken die geïnspireerd zijn op de authentieke keuken. Gerechten zonder poespas met de nadruk op de kwaliteit van de producten. Door innovatieve combinaties te durven gebruiken en de kooktechnieken te diversifiëren, probeer ik de beste manier te vinden om de verschillende natuurlijke aroma's en smaaknuances optimaal tot hun recht te laten komen. Om op de nieuwe consumptietrends in te spelen of om nieuwe smaken te ontdekken, werken wij met een marge van 6 maanden. Uiteindelijk stel ik een aanbod samen van 30 tot 40 recepten met een brede waaier aan smaken om zeker te zijn dat we alleen de allerbeste recepten te houden. Vervolgens selecteren wij zorgvuldig de basisingrediënten die de nieuwe recepten het beste op de voorgrond plaatsen."
 

DE DANIVAL-LANDBOUWERSFlorence, producente van biogroenten
"Al van bij de oprichting van mijn bedrijf werk ik met DANIVAL, wat een mooie kans is gebleken om mijn activiteit te ontwikkelen. Vandaag heb ik een bedrijf van 25,5 ha waar ik meer dan tien soorten biogroenten teel. Zo lever ik aan DANIVAL courgettes, aubergines, butternuts, kastanjepompoenen en broccoli.
Dit partnerschap biedt beide partijen garanties. Het betreft meerjarenovereenkomsten voor de volumes en de prijzen. Bovendien laten deze overeenkomsten ruimte voor initiatief, zodat wij nieuwe gewassen kunnen telen en uittesten. En voor DANIVAL betekent dit de garantie van groenten van premium kwaliteit die vlakbij het verwerkingsbedrijf worden geteeld …”
Simon, producent van bioquinoa en biopeulvruchten
"De overschakeling in 2007 naar biolandbouw was een hele uitdaging voor mij en heeft mijn trots op het beroep van landbouwer aangewakkerd, wetende dat ik opnieuw in harmonie met het milieu kon leven en werken, een milieu dat ik niet langer belast maar bescherm. Ik heb dus een zekere vrijheid herwonnen, zelfs op economisch vlak, en dankzij mijn overschakeling op biolandbouw heb ik twee personen kunnen tewerkstellen. Ik wens dat de biosector zich ontwikkelt door toegevoegde waarde te scheppen voor de biolandbouwbedrijven zodat de landbouwers van hun beroep kunnen leven. Daarom moeten wij ook jonge landbouwers opleiden, wat de basis vormt om biovoeding voor iedereen toegankelijk te maken.
In deze context zijn partnerschappen zoals met Danival essentieel. Op 7 jaar tijd hebben wij duurzame productieketens ontwikkeld voor kidneybonen, witte bonen en recentelijk ook voor quinoa
."Gilles, biorundveehouder
"Ik heb het geluk gehad in de biosector geboren te zijn, want mijn veehouderij is al 50 jaar bio.
Uit een gezamenlijk streven om de lokale rundveehouderij te valoriseren, hebben wij samen met DANIVAL de bioketen "Boeuf Bio d’Aquitaine" opgericht. Daartoe hebben alle actoren krachten moeten bundelen: de biorundveehouders en het vleesverwerkend bedrijf dat het vereiste biocertificaat heeft aangevraagd. Een mooi resultaat."
Marc, producent van biopompoenen en van zuiderse biogroenten
"In 2010 is mijn familielandbouwbedrijf overgeschakeld op biolandbouw. Ik zie biolandbouw als een menselijk avontuur en veldwerk, wat vooral een hoge mate van monitoring vereist. Zo laat de biolandbouw toe de akkergrond te voeden, terwijl de traditionele landbouw alleen oog heeft voor het gewas. Voor zijn partnerschappen selecteert Danival producenten en niet producten. Een partnerschap met Danival is als een onverbrekelijk tweetal. Danival is een bedrijf dat onze productiebeperkingen, zelfs materiële, begrijpt. In het kader van een duurzaam partnerschap en de oprichting van doelmatige bioketens, verwerkt Danival onze producten, rekening houdend met de realiteit van ons werk. Dankzij deze ethiek kunnen wij, de producenten, onze toekomst met vertrouwen tegemoetzien."Daniel, producent van biopeulvruchten
"De landbouwsector in zijn geheel maakt een crisis door waarbij de producenten moeite hebben om in hun levensonderhoud te voorzien en zich in een impasse bevinden De traditionele landbouwsystemen geraken uitgeput, met alle moeilijkheden en onzekerheden van dien.
Thans is het voordeliger om voor de biolandbouw te werken. De menselijke relaties en de contacten die wij leggen in de biolandbouw bestaan niet in de traditionele landbouw.
20 jaar geleden werden wij met de vinger nagewezen omdat wij onze gewassen biologisch produceerden. Vandaag worden wij niet langer met de vinger nagewezen, integendeel zelfs. Wij moeten het beroep van landbouwer opnieuw zin geven en de jongeren steunen die het van ons moeten overnemen.
Ik moedig de biolandbouwers ook aan om partnerschappen te sluiten. Mijn partnerschap met Danival is duurzaam en bevordert de ontwikkeling van bioketens van groenten en peulvruchten. Eerlijk gezegd heb ik alle redenen om met dit biobedrijf samen te werken. Ik wil dit partnerschap met Danival op lange termijn voortzetten."
Sandrine, producent van bioappels Golden Delicious
"De biolandbouw in Frankrijk is betrouwbaar wat de controles en biocertificatie betreft, onder meer op niveau van de productie.
Naast willekeurige controles, krijgt het landbouwbedrijf van een biolandbouwer minstens 4 controles per jaar. Bioproducenten worden elk jaar aan een certificatiecontrole onderworpen om de productie van hun bioproducten te keuren vóór ze in de handel worden gebracht.
Het knelpunt van de ontwikkeling van de biolandbouw in Frankrijk is het gebrek aan aangepaste opleidingen (en boeken) om het vak van biolandbouwer te leren omdat de biolandbouw geen exacte wetenschap is. Landbouwers die starten met biolandbouw, hebben een tekort aan kennis van bioteelttechnieken. Het ganse systeem van kennisoverdracht moet worden herzien. Er is geen theorie voorhanden over de biologische teelt van voedingsgewassen.
De beste manier om biolandbouwer te worden, is bij een bioproducent een intensieve stage lopen, leren in het veld, observeren, proeven, zichzelf in vraag stellen."